SAMK Moodle

Huoltokatko tiistaina 26. lokakuuta kello 7-8

Service break on Tuesday, Oct. 26 at 7-8 a.m.

Opintojaksot 2018 -> Courses from 2018 ->
Yhteistyö, projektit jne. / Collaboration, projects etc.

Tuki: eSAMK Support

email: esamk.support@samk.fi

phone: +358 44 710 3149

ma/mon -  to/thu 8-17:30

pe/fri 8-16

Tietoturva- ja yksityisyys:

Tietosuojainfo