SAMK Moodle

Käyttökatko on päättynyt ja palveluihin osoittavat linkit päivitetty. Huomaa, että järjestelmien osoitteet ovat vaihtuneet eli tästä lähtien entiset opetuksen järjestelmiin osoittavat aiemmat linkit ja kirjanmerkit eivät enää toimi.

Moodle system service break has ended. Notice, that the web addresses of the systems have changed and the former bookmarks to the systems do not work.

Opintojaksot 2018 -> Courses from 2018 ->
Yhteistyö, projektit jne. / Collaboration, projects etc.

Tuki: eSAMK Support

email: esamk.support@samk.fi

phone: +358 44 710 3149

ma/mon -  pe/fri 8-16

Tietoturva- ja yksityisyys:

Tietosuojainfo