Moodle 3-ohje opettajalle

5 Chat

Chat

Chatissa osallistujat keskustelevat reaaliaikaisesti verkon kautta. Tätä hyödyntämällä saatkin aikaan aivan erilaista pohdintaa ja aiheen analysointia kuin asynkronisilla keskustelualueilla. Chat voi olla käytössä kerran tai siitä voi tehdä päivittäin/viikoittain toistuvan toiminnon. Sessiot tallentuvat, joten ne pystytään myöhemmin julkaisemaan joko kaikille tai rajatummalle ryhmälle, jonka tarvitsee silloin saada nähdä chat-lokit

Erityisen kätevä tämä aktiviteetti on, kun ryhmällä ei ole mahdollisuutta keskustella kasvotusten, kuten

  • verkkototeutuksilla
  • kyselytunnilla ulkopuolisen luennoijan kanssa
  • kielten kirjallisten tilanteiden harjoittelussa

Chatin toisto:

  • Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja

-          Tällä vaihtoehdolla chat on auki luomisesta lähtien.

  • Ei toistoja – julkaise vain määritetyllä ajalla

-          Tällä vaihtoehdolla chat julkaistaan tiettynä päivänä, tiettyyn kellon aikaan – ilman toistoa. Chat jää kuitenkin auki tämän jälkeen.

  • Joka päivä samaan aikaan

-          Chat aukeaa joka päivä samaan aikaan.

  • Joka viikko samaan aikaan

-          Chat aukeaa joka viikko samaan aikaan.

Valmis chat näyttää tältä: