SAMK MOODLE3 -OHJE OPETTAJILLE


RSS-SYÖTTEET, TEKSTILOHKO, VIIMEISIMMÄT UUTISET, VIIMEISIN TOIMINTA, YKSITYISET TIEDOSTOT


HUOM! Yksinkertaisia lohkoja, joissa asetuksia ei ole tai ovat yksiselitteisiä, ei käsitellä erikseen ohjeessa.


Muista laittaa muokkaustila päälle, jotta pystyt lisäämään lohkoja opintojaksollesi. Muokkaustilaan pääset opintojaksolla olevasta "Muokkaustila päälle" -painikkeesta. Muista muokkauksen jälkeen laittaa myös muokkaustilan pois päältä samasta painikkeesta.

 

 


RSS-SYÖTTEET

RSS on XML-merkintäkieleen perustuva verkkosyöteformaatti. RSS käytetään digitaalisen sisällön, useimmiten uutisten, julkaisemiseen. RSS sisältää lukijan, joka lukee osoitteen, jossa oleva syöte muuttuu. Hyviä RSS-syötteen esimerkkejä on Iltalehti ja YLE. RSS-syötelohkon voidaan lisätä opintojakson sivulle opetusmielessä tai muuten vaan.

 

Ilman määritystä RSS-syötelohko näyttää tältä:

 

 

Tälle pitää määrittää asetuksissa luettavan syötteen osoite ja valinnainen otsikko. Myös syötekohteiden määrät voidaan määritellä:

 

 

Voit myös lisätä itse RSS-syötteen painamalla "Lisää tai muokkaa syötteitä". Seuraavalla sivulla valitse jälleen "Lisää uutissyöte". Liitä uutissyötteen osoite osoiteriville, otsikoi tämä (esim. MTV Uutiset) ja tallenna:

 

 

Palaa vaikka kurssin etusivun kautta muokkaamaan RSS-syötettä ja valitse nyt listalta uusi luomasi uutissyöte:

 

 

 

Valmis ja toimiva RSS-syötelohko näyttää kurssisivulla tältä:

 


TEKSTILOHKO

Tekstilohko on eräänlainen räätälöityjen lohkojen tekemistä varten oleva "tyhjä" lohko. Tähän voidaan esim. upottaa verkkomateriaalia, sovellutuksia ja muita selaimessa pyöriviä toimintoja. Sisältöä tekstilohkoon lisätään muokkaamalla lohkoa HTML-editorin puolella.

 

 

Muokkaamaton tekstilohko näyttää tältä:

 

 

Tässä esimerkkinä Youtube-video upotettuna HTML-editorin avulla lohkoon:

 

 


VIIMEISIMMÄT UUTISET

Viimeisimmät uutiset, tai Uutiset -lohko on nimensä mukaisesti yleistä kurssin tiedottamista varten oleva lohko. Opettaja voi lisätä uutisia lohkoon sivunäkymässä ja esimerkiksi luoda ajastettuja uutisia.

 

 

Uutiset -lohko näyttää tältä kurssisivulla:

 

 

Uutiset -lohkon sivunäkymä. Huomaa, että uutisen lisäämisen jälkeen on 30 minuuttia aikaa muokata uutista vielä:

 

 


VIIMEISIN TOIMINTA

Viimeisin toiminta -lohko eli kyttäyslohko listaa kaikki kurssin osallistujien suorittamat aktiviteetit tapahtumaraportiksi. Viimeisin toiminta -lohkon sivunäkymässä aktiviteetit ja näissä tapahtunut toiminta listautuu aktiviteettikohtaisesti.

 

 

Viimeisin toiminta -lohko kurssisivulla:

 

 


YKSITYISET TIEDOSTOT

Yksityiset tiedostot -lohkolla käyttäjä voi lisätä itselleen Moodleen henkilökohtaisia tiedostoja talletusta varten. Toiminto on yksinkertainen; paikka jonne tallentaa tiedostoja, jos näille ei parempaa paikkaa ole. Kuitenkaan suurien tiedostojen tallentamista ei suositella Moodleen, mutta esimerkiksi kurssimateriaalia, mitä haluaa olevan saatavilla itselleen paikasta riippumatta voi tallentaa yksityisiin tiedostoihin opintojaksolle.

 

 

Yksityiset tiedostot -lohko kurssisivulla:

 

 

Yksityisissä tiedostoissa olevat tiedostot ovat saatavilla kaikkiin kursseihin tiedostovalitsimen kautta.

 


 

MOODLE TUKI:

tuki.moodle@samk.fi

SAMK HELPDESK

helpdesk@samk.fi

SAMK MOODLE

tietosuojaseloste