SAMK MOODLE3 -OHJE OPETTAJILLE


AKTIVITEETIT, BLOGIVALIKKO, EDISTYMISEN SEURANTA, KALENTERI, KIRJAUTUNEET, KOMMENTIT, LEVEL UP, MICROSOFT


HUOM! Yksinkertaisia lohkoja, joissa asetuksia ei ole tai ovat yksiselitteisiä, ei käsitellä erikseen ohjeessa.


Muista laittaa muokkaustila päälle, jotta pystyt lisäämään lohkoja opintojaksollesi. Muokkaustilaan pääset opintojaksolla olevasta "Muokkaustila päälle" -painikkeesta. Muista muokkauksen jälkeen laittaa myös muokkaustilan pois päältä samasta painikkeesta.

 

 


AKTIVITEETIT

Aktiviteetit -lohkolla näet kaikki opintojaksolla olevat aktiviteetit. Aktiviteetti -lohkoon tulee vain yksi aktiviteettimerkintä, vaikka samoja aktiviteetteja olisi useita. Tämän linkin kautta pääset suoraan aktiviteettiin, jos näitä on vain yksi, tai aktiviteettivalikkoon, jos samoja aktiviteetteja on useita. Aktiviteetti -lohko on siis eräänlainen aktiviteettien navigaatiolohko.

 

 

Aktiviteetti -lohko näyttää tältä opintojaksolla:

 

Aktiviteetti -lohkon hyödyllisyys on kuitenkin uudessa Moodlessa kyseenalainen, sillä valikkoriville opintojaksolla ollessa ilmestyvä This course -vetovalikko ajaa saman asian.

 

 

This course -vetovalikko opintojaksolla:

 

 


BLOGIVALIKKO

Blogivalikko -lohkolla voit pitää opintojaksokohtaista blogia, joka on henkilökohtainen tai julkinen.  Blogista voidaan hakea tiettyjä asioita sisäänrakennetulla hakutoiminnolla, joten tätä voisi myös hyödyntää tiedonkeruualustana. Jokainen opiskelija voi luoda oman bloginsa opintojaksolle tai kirjoittaa julkiseen kurssiblogiin.

 

Blogivalikko -lohko näyttää tältä opintojaksossa:

 

 

Blogivalikon sivunäkymä:

 

 


EDISTYMISEN SEURANTA

Edistymisen seuranta -lohko on yksi kätevimmistä työkaluista tarkkailla opiskelijoiden edistymistä kurssilla. Seurantalohkon yleisnäkymästä pystyt katsomaan jokaisen opiskelijan suoritukset tehtäväkohtaisesti. Edistymisen seurannan toimimiseksi kurssiasetuksista pitää kytkeä päälle suoritusten seuranta, jolloin jokaiseen aktiviteettiin tulee näkyviin ennen piilotettu ominaisuus "opiskelijoiden edistyminen". Kun opiskelijat ovat aktiviteetissa suorittaneet suoritusmerkinnän vaatimat kriteerit, ilmestyy edistymisen seuranta -lohkoon merkintä tehdyistä suorituksesta.

 

 

Edistymisen seuranta -lohko näyttää tältä kurssisivulla:

 

Tässä opintojakson sivulla näkyvässä lohkonäkymässä näkyvät kurssin opettajan suorittamat tehtävät (joka on tavallaan turha ominaisuus, sillä opettaja ei itse suorita omaa opintojaksoaan). Hyvä testausta varten lähinnä, mutta painamalla "Yleiskatsaus opiskelijoista" päästään yleiskatsaukseen ja sivunäkymään, joka on lohkon paras ominaisuus.

 

Lohko sivunäkymä ja yleiskatsaus:

 

Yleiskatsauksesta näet, että esim. opiskelija nimellä Yksi Opiskelija on suorittanut onnistuneesti kriteerien puitteissa viidennen opintojakson tehtävän ja tämä on vihreänä eli suoritettu. Taas hänellä opintojakson kymmenes tehtävä on keltainen eli palautettu, mutta ei arvioitu. Sininen tarkoittaa, että tehtävää ei ole aloitettu tai tämä on kesken.

 

Tarkemmin edistymisen seurannan hyödyntämisestä löytyy Analytiikka -ohjesivulta.

 

 

 


KALENTERI

Kalenteri toimii kuten aikaisemmassa Moodlessa. Kalenteri -lohkoon voi merkitä kurssitapahtumia, aikarajoja yms. Niin sanotussa suppeassa eli lohkonäkymässä näet tapahtumat eri värisinä riippuen mitä asiaa nämä koskevat. Kalenterin avaamalla laajaan eli sivunäkymään voidaan määritätä uusia tapahtumia kalenteriin.

 

 

Kaikki luodut tentit ja muut ajoitetut tehtävät ilmestyvät automaattisesti kalenteriin.

 

 

 

Kalenterin suppea eli lohkonäkymä:

 

 

Kalenterin laaja eli sivunäkymä:

 

 

 

Uuden tapahtuman luominen tapahtuu painamalla "Uusi tapahtuma" -painiketta laajassa näkymässä. Tapahtumalle määritetään otsikko, ajankohta ja kuvaus:

 

 

Tapahtumat tulevat automaattisesti myös Tulevat tapahtumat -lohkoon kalenterista:

 

 

 


KIRJAUTUNEET

Kirjautuneet osallistujat ja Kirjautuneet käyttäjät -lohkot kertovat nimensä mukaisesti ketkä ovat kirjautuneet viimeiseksi kurssille sekä kirjautuneen käyttäjän (itsesi) tiedot. Kirjautuneet osallistujat -lohkolla voidaan seurata kirjautuneita ja viimeaikaisia kirjautumisia.

 

 

Kirjautuneet -lohkot opintojaksolla:

 

 


KOMMENTIT

Kommentit -lohkolla voit lisätä opintojaksokohtaisia kommentteja. Tällä voit esim. tiedottaa kurssiasioista kätevästi. Toimii kuin uutiset, mutta kommenttilohko ei sisällä erillistä sivunäkymää, vaan toimii pelkästään lohkona. Opiskelijat pystyvät myös kommentoimaan lohkoon ja näin esim. kysymyksiin voidaan vastata kätevästi lohkon kautta.

 

 

Kommentit -lohko:

 

 

 


LEVEL UP

Level UP! -lohko on opintojakson pelillistävä lisäosa. Opiskelijat saavat kokemuspisteitä suoritetuista aktiviteeteista, tehtävistä ja toiminnoista kurssilla, jotka nostavat opiskelijan tasoa kun tarpeeksi pisteitä on ansaittu. Tällä tavalla opiskelijaa voidaan motivoida keräämään pisteitä suorittamisen kautta ja opettaja voi esimerkiksi määritellä kurssin suoritetuksi, kun tietty pistemäärä / taso on saavutettu. Opettaja pystyy itse määrittelemään mistä asioista ja toiminnoista kurssilla saa pisteitä sekä kuinka monta tasoa kurssilla on.

 

 

Level UP! -lohko näyttää tältä kurssisivulla:

 

 

Level UP! -lohkosta pääsee sivunäkymään sivuille:

 

  • Tietoa - Sivulla määritelty tasopistevaatimukset ja kuvaukset
  • Tulostaulu - Sivulla löytyy opiskelijoiden nykyiset tasot ja eteneminen
  • Raportti - Sivulla voidaan muuttaa pistemääriä ja nollata pisteet osallistujilta
  • Asetukset - Vie asetuksien välilehdelle, jossa voidaan määritellä mm. samojen toimintojen peräkkäiset määrät ja aikarajat näille (opiskelija ei voi ns. spämmiä pisteitä vaikka käymällä läpi kaikki aktiviteetit)

 

 

Level UP! sisältää sivunäkymässä lisäksi seuraavat välilehdet: lokitiedot osallistujien suorittamista pisteiden arvoisista aktiviteeteista, tasot sisältäen määritykset ja tasorajat, grafiikka tasokuvia varten sekä tärkein välilehti säännöt.

 

Säännöt -välilehdellä määritellään mistä opintojaksolla voi saada pisteitä. Tämä tapahtuu ns. ehtolauseilla; kun jotain tehdään, saadaan pisteitä. Kun aktiviteetti avataan, saadaan pisteitä. Kun keskustelualueelle osallistutaan, saadaan pisteitä. Ja sitä rataa. Voidaan myös määritellä usean ehdon vaatimia pistepalkkioita, joissa esimerkiksi opiskelijan pitää suorittaa kaikki sanakokeet saadakseen bonuspistesaaliin.

 

 

Esimerkki ehtolauseista säännöissä:

 

Tässä tapauksessa opiskelija saa 15 kokemuspistettä tehtyään jonkin seuraavista tapahtumista (esim. palauttanut tehtävän). Tämän pisteen opiskelija voi saada kerran jokaisesta tehtävästä ja tämä ei ole spesifiseen tehtävään sidonnainen. Ehtoja voidaan määrittää rajattomasti lisäosaan ja tällä tavoin pelillistämällä voidaan motivoida opiskelijoita suoriutumaan paremmin!

 

 


MICROSOFT

Microsoft -lohkolla opettajat ja opiskelijat voivat liittää O365-käyttäjätunnuksensa Moodleen. Tällä tavoin Moodlessa olevasta Microsoft -lohkosta pääsee suoraan sähköpostiin, omaan pilvipalveluun ja muihin O365-palveluihin. O365-yhteys muodostetaan kerran linkittämällä oma Moodlen käyttäjätunnus tähän.

 

 

Lohko liitetään O365-tunnukseen painamalla lohkon "Yhdistä Office 365 -palveluun" -painiketta, joka vie seuraavalle sivulle:

Valitse tästä Office 365 -Yhteys -linkki ja pääset liittämään Moodle-tunnuksesi O365-tunnuksesi kanssa.

 

 

 

Valitse seuraavalla sivulla alempaa yhteysvaihtoehto "Yhdistä Moodle ja Office 365 -käyttäjätunnuksesi":

 

 

Tämän jälkeen liitos on valmis ja Microsoft -lohkoon ilmestyy OneDrive ja sähköpostilinkit, jotka vievät suoraan omiin vastaaviin palveluihin. Liitoksen jälkeen myös OneDrive -tiedostoselain on käytettävissä tiedostoja lisätessä opintojaksoille ym.

 

Tältä liitetty Microsoft -lohko näyttää missä tahansa Moodlessa:

 


 

MOODLE TUKI:

tuki.moodle@samk.fi

SAMK HELPDESK

helpdesk@samk.fi

SAMK MOODLE

tietosuojaseloste