SAMK MOODLE3 -OHJE OPETTAJILLE


IMS-SISÄLTÖPAKETTI, KANSIO, KIRJA, OHJETEKSTI, SIVU, TIEDOSTO, VERKKO-OSOITE


IMS-SISÄLTÖPAKETTI

IMS-sisältöpaketteja voi luoda ja muokata erilaisilla sisällöntuotantotyökaluilla. Sisältö esitetään tyypillisesti usealla sivulla navigaation kanssa. Sisällöntuotantotyökalu tuottaa .zip-tiedoston, joka voidaan sitten ladata kurssialueelle Moodleen. Pakattu tiedosto puretaan Moodlessa automaattisesti. Sisällön esittämiseen on vaihtoehtoja, kuten ponnahdusikkuna, navigaatiolista tai painikkeet.

 

 

IMS-sisältöpaketin aktiviteetille määritetään nimi ja aktiviteettiin ladataan IMS-pakettitiedosto:

 

 

Tässä esimerkkinä ilmaisella RELOAD-sisältöeditorilla tehty sisältöpaketti, joka sisältää eräänlaisen sivuston:

 

 

 


KANSIO

Kansio helpottaa useiden tiedostojen keräämistä yhteen paikkaan, mikä vähentää tilantarvetta toteutuksella. Sen sijaan, että lisäisit pohjaan monia tiedostoja, teet sinne kansion, johon lisäät kaikki haluamasi tiedostot. Voit tuoda tiedostot pakattuna ja purkaa ne Moodlessa - tai luoda tyhjän kansion ja tuoda siihen tiedostoja.

 

 

Kansiolle pitää määrittää nimi ja halutessaan kuvaus, valmiina kansio näyttää tältä:

 

 

 


KIRJA

Kirja-työkalu toimii samalla tavalla kuin edellisessäkin Moodlen versiossa. Tällä aktiviteetilla kykenet luomaan monisivuisia materiaaleja kirjamaiseen muotoon, eli jäsentämään tekstiä lukuihin ja alalukuihin. Kirja voi sisältää puhtaan tekstin lisäksi myös multimediatiedostoja. Kaikkiaan kyseinen työkalu on hyödyllinen muun muassa osiin jaettavien pitkien ohjeiden ja muun vastaavan materiaalin esittämiseen.

 

Käyttökohteita esimerkiksi:

  • luentomateriaalit
  • henkilökunnan käsikirjat
  • muut ohjeet ja dokumentit

 

Kun lisäät uuden kirja-aineiston, asetusten määrittelyn jälkeen siirryt uuden luvun sivulle automaattisesti. Voit lisätä alalukuja kirjaan sekä liittää muuta mediaa tekstin lisäksi sivuille.

 

 

Tältä näyttää valmis kirja:

 

 

 


OHJETEKSTI

Ohjeteksti ei varsinaisesti ole aineisto, vaan tekstiä ja kuvia, joita voi lisätä kurssialueen sisältölohkoihin. Pikemminkin kyse on siis eräänlaisesta lisäinformaatiosta aihetta koskien. Voit myös hyödyntää tätä lohkon ryhmittelyn apuvälineenä. Tunnettiin aiemmassa Moodle-versiossa nimellä Otsikko.

 

 

Ohjeteksti näyttää kurssisivulla tältä:

 

 


SIVU

Sivua käyttäen pystyt luomaan toteutukseen alasivuja, joihin kannattaakin laittaa kaikki vähänkään pidemmät ohjeet ja käytännön asiat linkin taakse - pois varsinaista pohjaa pidentämästä. Voit lisätä sivulle tekstiä, kuvia, ääntä, videota, linkkejä ja upottaa koodia, esimerkiksi liitännäisiä (Google Maps…). Sivun etuja verrattuna tiedostoihin on sen saavutettavuus, eritoten mobiililaitteilla, sekä muokattavuus. Ne tallennetaan Moodlen tietokantaan eikä tiedostoiksi.

 

Sivu näyttää tältä ja tähän voidaan upottaa elementtejä:

 

 

 


TIEDOSTO

Tiedostoa käytetään tiedostomuotoon katsomatta erittäin paljon. Eräs merkittävimmistä käyttötavoista on tiedosto tenttimateriaalina. Huomioithan kuitenkin, että tietyn muotoiset tiedostot saattavat vaatia erillistä sovellusta, jota opiskelijalla ei välttämättä ole.

 

 

Voit lisätä haluamasi tiedostot raahaamalla ne suoraan toteutukseen:

 

 

Raahaamalla yksittäisen tiedoston tai lisäämällä "Lisää aktiviteetti tai aineisto" -painikkeen kautta yhden tiedoston opintojaksolle muodostuu opintojakson etusivulle linkki tiedostoon. Jos lisäät painikkeen kautta taas useampia tiedostoja, linkki johtaa viimeisenä liitettyyn tiedostoon (joka on nyt ns. päätiedosto). Tämän vuoksi useamman tiedoston jakamista varten kannattaa käyttää Kansio -aineistoa mieluiten.

 

 

Tiedosto näyttää tältä kurssin pääsivulla:

 

 


VERKKO-OSOITE

Verkko-osoitteet eli linkit www-sivuille ovat helposti lisättävissä Moodle-toteutukseen, jotta opiskelijat pääsevät näkemään joitain materiaaleja alkuperäisessä sijainnissaan.

 

 

Verkko-osoitteelle määritellään nimi, itse linkattava osoite ja halutessa kuvaus:

 

 

Verkkosivulle olennaisin asetus on Näyttö - miten sivu näytetään:

 

Miten verkkosivu näytetään:

  • Automaattinen (suositus) - Verkkosivulle valitaan automaattisesti paras mahdollinen esitystapa.
  • Upota - Verkkosivu näytetään toteutuksen sisäisesti, navigaatiopalkin alla, yhdessä kuvauksen ja mahdollisten lohkojen kanssa.
  • Avaa - Selainikkunassa näytetään vain verkkosivu.
  • Ponnahdusikkunassa - Verkkosivu näytetään uudessa selainikkunassa ilman selainvalikkoja tai osoitekenttää.

 

 

Valmis verkko-osoite näyttää tältä:

 


 

MOODLE TUKI:

tuki.moodle@samk.fi

SAMK HELPDESK

helpdesk@samk.fi

SAMK MOODLE

tietosuojaseloste