SAMK MOODLE3 -OHJE OPETTAJILLE


MUOKKAUSTILA, AKTIVITEETIN LISÄÄMINEN, ROSKAKORI, SYMBOLIT, ASETTELU, AIHE, TINYMCE-EDITORI, UUTINENARVIOINTI, ARVIOINTIMATRIISI, LINKITYS


MUOKKAUSTILA

Muokkaustilassa pystyt tekemään muutoksia opintojaksollesi. Muokkaustilaan pääset opintojaksolla olevasta "Muokkaustila päälle" -painikkeesta. Muista muokkauksen jälkeen laittaa myös muokkaustilan pois päältä samasta painikkeesta.

 

 


AKTIVITEETIN LISÄÄMINEN

Pohjaan pystyt lisäämään lukuisia erilaisia aktiviteetteja sekä aineistoja. Tällöin pitää muokkaustilan olla päällä. Eri aktiviteeteista ja aineistoista omilla ohjeen sivuilla enemmän.

 

 


ROSKAKORI

Jos olet poistanut kurssilta aiemmin luodun aktiviteetin, voit palauttaa tämän Moodlen varmuuskopiovarastosta. Tämä tapahtuu käyttämällä asetuksista löytyvää roskakoria. Roskakorissa säilyvät poistetut aktiviteetit viikon ajan, jonka jälkeen ne poistuvat pysyvästi.

 

 

Roskakori on alimpana asetuksissa:

 

Tältä näyttää roskakori:

 

 


SYMBOLIT

Selitteet symboleille, jotka näkyvät muokkaustilassa:

 

- Nuolilla voit siirtää kohteita haluttuun suuntaan.

- Ruksilla voit poistaa kohteen.

- Plussalla voit lisätä kohteeseen sisältöä.

- Silmällä voit piilottaa kohteita.

- Rattaasta pääset asetuksiin.

- Kynällä pystyt muokkaamaan kohdetta.

- Nelisuuntanuolella voit siirtää vapaasti kohdetta.

- Paperikuvakkeella kopioit kohteen.

- Henkilökuvakkeella jaat rooleja.

 


ASETTELU

Asettelun eli formaatin pystyt vaihtamaan muokkaustilassa ollessasi opintojakson kurssiasetuksista. Formaateista on erikseen lisää Moodle-pohja -ohjesivulla.

 

Kurssiasetukset löytyvät Asetukset -valikon kautta kurssin ylläpidon alta:

 

Asetusten kohdan "Kurssiformaatti" alta löytyy asetelma-asetus nimellä kurssimuoto:

 


AIHE

Oletuksena kurssiformaatti eli asettelu on "Aihe". Aihe on yksinkertainen kurssiformaatti, jossa nimensä mukaisesti aihealueet luodaan allekkain opintojaksolle. Jokaiseen aihealueeseen lisätään omat aktiviteetit ja aineistot. Aiheet voidaan nimetä ja näiden järjestystä voidaan muuttaa. Ensimmäinen kurssipohjan aihe, lohko, osio tai välilehti on ns. yleinen tai yhteenveto. Tätä ei voi poistaa ja tähän yleensä lisätään yhteenveto kurssista.

 

Voit muokata opintojakson aiheita "Muokkaa" -painikkeella:

 

Voit nimetä aiheen itse valitsemalla täpän "Custom" kohdasta "Osion nimi" ja syötä haluamasi nimi lohkolle, jonka jälkeen voit vielä kirjoittaa aihealueesta yhteenvedon:

 

Kurssialueen aiheisiin voidaan lisätä myös kuvia ja esimerkiksi PoodLL-nauhoitteita. Kaikki TinyMCE-editorin ominaisuudet ovat käytettävissä aiheita tehdessä.

 


TINYMCE-EDITORI

Moodlessa on käytössä tekstin- ja sisällönmuokkaukseen aiheissa, aktiviteeteissa ja uutisissa editori nimeltä TinyMCE. Tämä editori mahdollistaa HTML-pohjaisen sisällön lisäämisen tekstinmuokkauksessa. Voit esimerkiksi lisäät kuvia, muotoilla vapaasti tekstiä, käyttää yleisiä muotoilutyökaluja sekä upottaa verkkosivulla tyypillisesti toimivaa materiaalia eri paikkoihin opintojaksolla. TinyMCE-editori toimii myös PoodLL-nauhoitustyökalun kanssa.

 

 

Tältä TinyMCE näyttää normaalitilassa kun opintojakson sisältöä muokataan:

 

Tässä tilassa editorista löytyy vasemmalta oikealle lisäominaisuusnappi, tyylivalikko, lihavointi, kursivointi, kaksi listanappia, linkitys nappeja kolme sekä medianapit sisältäen kuvan, hymiön, videon ja tiedoston lisäysnapit. Painamalla lisäominaisuudet -nappia, joka on tyylivalikon vasemmalla puolella saadaan käyttöön editorin edistyneet ominaisuudet.

 

 

Tältä TinyMCE näyttää lisätoimintotilassa sisältöä lisätessä:

 

Tässä tilassa editorilla pystytään tekemään mm. sisennyksiä, valitsemaan eri värejä ja fontteja tekstille, lisäämään erikoismerkkejä, HTML-koodia ja taulukoita. Alimmalla rivillä oikealla löytyy myös äänennauhoitus ja videon tallennus -painikkeet. Nämä hyödyntävät PoodLL-työkalua. Voit myös piirtää kuvia sisältöikkunaan ja ottaa kuvan verkkokamerasta sisältöön.

 

Voit tuoda editoriin sisältöä toisesta sovelluksesta tai ikkunasta perinteisellä drag'n drop -menetelmällä. Maalaat vaikka tekstiä toisessa sovelluksessa ja vedät maalatun tekstin editorin sisältöikkunaan.

 


UUTINEN

Uutisilla pystyt tiedottamaan opintojakson osallistujille kaikenlaisista ajankohtaisista asioista. Uutislohkon pääset lisäämään opintojaksolle muokkaustilassa. Uutisissa pitää kuitenkin huomioida, että opiskelija pystyy poistamaan viestitilauksensa uutisista, jolloin Moodlesta ei tule hänelle viestejä sähköpostiin, mutta hän pystyy kuitenkin lukemaan nämä Moodlessa.

 

Lohkon pääset lisäämään "Lisää lohko" -kohdasta lohkosarakkeen lopusta:

 

Lisää uusi uutinen "Viimeisimmät uutiset" -lohkon kohdasta "Lisää uusi aihe":

 


ARVIOINTI

Arviointi on muuttunut jonkin verran aikaisemmasta Moodlen versiosta. Tämä arviointi koskee lähinnä muita aktiviteetteja kuin tenttiä. Tentin osiossa löytyy erikseen tentin arvioinnista. Arviointiin siirtyessä luo Moodle automaattisesti palautuksesta yhtenäisen, jota opettaja voi helposti selata ja johon hän voi myös tehdä merkintöjä. Arviointiin pääset aktiviteetin "Arviointi" -painikkeesta. Tässä esimerkissä tehtävään on määritetty arviointitavaksi yksinkertainen suora arviointi. Alempana löytyy edistyneemmän arviointimatriisin käyttöohje arviointitapana.

 

 

 

Kun arviointiin siirrytään näyttää ikkuna tältä:

 

Tässä esimerkissä opiskelija ei ole palauttanut mitään ja arviointityökalu luo tämän vuoksi ns. tyhjän tiedoston arviointia varten.

 

 

 

Pystyt vaihtamaan arviointinäkymää oikealta alareunasta valitsemalla jonkin kolmesta neliöstä:

Keskimmäinen nappi on oletusnäkymä mikä on avatessa voimassa. Vasemmalla on esikatselunäkymä, joka piilottaa palautuksen ja oikealla palautusnäkymä, joka puolestaan piilottaa arvioinnin.

 

 

 

Tähän luotuun tiedostoon voidaan tehdä merkintöjä ja huomioita:

 

 

 

Näet arvioinnissa oikealla ylhäällä palautuksen tiedot, onko mitään palautettu/suoritettu, milloin ja arvosana:

 

 

Itse arviointi kyseiselle palautukselle syötetään tämän alle (palaute):

 

 

Kun olet syöttänyt arviosi, paina tallenna ja näytä seuraava:

 

 


ARVIOINTIMATRIISI

Arviointimatriisi on edistynyt tapa arvioida aktiviteetteja Moodlessa. Matriisi perustuu ennalta määritettyyn arviointitaulukkoon, johon on jaoteltu aktiviteetin eri arviointikriteerit eli osa-alueet, jotka arvioidaan. Jokaisella osa-alueella on oma paino-arvonsa, esim. 20% arvosanasta muodostuu palautuksen ulkoasusta, 40% sisällöstä jne. Arvioitavia osa-alueita matriisiin voidaan määrittää useita ja näihin voi puolestaan laittaa tasoja, kuinka paljon pisteitä siis opiskelija saa palautuksen osa-alueesta ulkoasu toteutuksellaan.

 

Esimerkiksi: 100 yhteispistemäärä, josta 20 ulkoasusta, 40 sisällöstä, 20 asiantuntevuudesta ja 20 lähteistä.

 

Tämä voi olla vaikka tasotettu 100 pisteen yhteismäärällä olevassa aktiviteetissa, jossa on ulkoasun painoarvo 20% eli 20 pistettä, viiden pisteen välein. 0 pistettä olisi ei palautusta, 5 heikko toteutus, 10 jokseenkin hyvä, 15 hyvä ja 20 täydellinen ulkoasun osa-alueelta. Kun nämä osa-alueet ja tasot ovat määritetty matriisiin ja tämän pistemäärä vastaa tehtävässä saatua yhteispistemäärää, voidaan matriisi ottaa käyttöön ja tehtävää arvioitaessa opettajan ei tarvitse kuin tarkistaa tehtävä määrittämiään osa-alueiden tasoja vasten. Arviointimatriisin voidaan tallentaa malliksi, jota opettaja voi sitten käyttää muissakin aktiviteeteissa.

 

 

Arviointimatriisi otetaan käyttöön aktiviteettiä tehdessä kohdasta arviointi. Tässä valitaan arviointimenetelmäksi arviointimatriisi ja tallennetaan aktiviteetti, jolloin Moodle kehoittaa valitsemaan tai luomaan matriisin aktiviteettiin:

 

 

Aktiviteetin tallennuksen jälkeen arviointimatriisi valittuna:

Valmiita malleja löytyy tällä hetkellä kolme Moodlesta; opinnäytetyö suomeksi ja englanniksi sekä kevyt sadan pisteen matriisi.

 

Kun valitset luotavaksi uuden arviointimatriisin, pääset seuraavaan sivuun:

 

Tällä sivulla pitää määritellä ensin nimi matriisille, kuvaus (joka näkyy opiskelijoille) ja lopuksi matriisin osa-alueet ja tasot. Keltaisella merkityistä napeista voidaan lisätä lisää kriteereitä eli osa-alueita ja osaamistasoja. Pääset lisäämään arviointitasoihin pistemäärät ja selosteet klikkaamalla:

 

 

Oletuksena matriisissa ei ole mitään osa-alueita tai tasoja. Kuten tässä mallissa näkyy, voidaan matriisi jakaa ja määritellä lähes millaiseksi vain. Matriisille löytyy alempaa lisäasetuksia, kuten esimerkiksi näkyykö tämä opiskelijoille tai mitä osia matriisista näkyy sekä lisäpalautemahdollisuus:

 

Kun matriisi on valmis, varmista että pistemäärä täsmää aktiviteetin yhteispistemäärään ja valitse tallenna matriisi valmiiksi käyttöön. Jos matriisissa on jotain olennaisia virheitä herjaa Moodle näistä välittömästi. Kun matriisi on tallennettu käyttöön löytyy tämä tehtävän asetuksien kohdasta edistynyt arviointi:

 

Opiskelijalle matriisi näyttää oletuksena seuraavalta, opiskelija pystyy siis matriisista näkemään selvästi mistä hän on saanut pisteitä ja mistä ei, sekä mitkä yleisesti ovat arviointikriteerit aktiviteetille olleet:

 

 

 

 


LINKITYS

Koska uudessa Moodlessa yksittäinen tiedostokoko on rajoitettu 300MB, suositellaan suurien tiedostojen linkittämistä opintojaksoille. Tiedosto siis sijaitsee muualla kuin Moodlessa ja tähän johtava linkki vain tuodaan uuteen Moodleen opintojaksolle. Käytettäviä palveluita näiden suurien tiedostojen isännöintiin on monia, mutta suositus on käyttää Microsoftin OneDrive -pilvipalvelua. Edistyneemmät käyttäjät voivat itsenäisesti käyttää esimerkiksi SAMK:n Youtube-kanavaa tai perustaa omansa Youtubeen videoita varten. Vaihtoehtona videoiden isännöintiin on myös mm. Flickr ja Vimeo. Näissä videonjakopalveluissa, kuten Youtubessa, voidaan määrittää videot yksityisiksi. Videot linkitetään ensisijaisesti näiden suurien tallennustilavaatimuksien vuoksi. Linkittäminen OneDriveen onnistuu näin:

 

 

 

Vaihe 1. Kirjaudu ensin Office365-portaaliin osoitteessa office365.samk.fi.

 

 

Vaihe 2. Avaa portaalista OneDrive:

 

 

Vaihe 3. Kun OneDrive on auki selaimessa, tuo linkitettävä tiedosto raahaamalla hiirellä selainikkunaan, jossa OneDrive on auki TAI valitse OneDrivessä painike "Lataa palvelimeen", jolloin tiedostoselain aukeaa ja voit valita OneDriveen lisättävän tiedoston:

 

 

Vaihe 4. Kun tiedosto on ladattu OneDriveen, paina hiirellä tiedoston oikealla puolella olevista pisteistä, joka avaa lisätoiminnot tiedostoa koskien. Valitse tästä valikosta kohta "Jaa":

 

 

Vaihe 5. Jaa -ikkuna aukeaa ja tästä valitaan ensiksi kenelle tiedosto näkyy jaettuna, tähän valitaan asetukseksi "Kuka tahansa", jolloin kaikki, joilla on linkki pääsevät tiedostoa tarkastelemaan. Jos kyseessä on esimerkiksi ryhmässä muokattava tiedosto, kuten asiakirja, voidaan tälle sallia muokkaaminen:

 

 

Vaihe 6.Kun olet painanut käytä saat linkin OneDrivessä olevaan tiedostoon. Painamalla "Kopioi" saat linkin leikepöydälle, jonka voit liittää sitten Moodlessa CTRL+V (liitä) toiminnolla aktiviteettiin.

 

 

Nyt tiedosto on jaettuna omassa OneDrive-pilvikansiossa. Linkin saat uudelleen haettua menemällä tiedoston kohdalle OneDrivessä ja valitsemalla "Kopioi linkki":

 

 

Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi siirtää tiedostonsa Windowsin tiedostoselaimessa OneDrive-kansioon ja jakaa täältä tiedoston samalla tyylillä. Alhaalla näkyvä share -nappi saattaa myös näkyä suomeksi nimellä "Jaa" eri kohdassa valikossa:

 


 

MOODLE TUKI:

tuki.moodle@samk.fi

SAMK HELPDESK

helpdesk@samk.fi

SAMK MOODLE

tietosuojaseloste