SAMK MOODLE3 -OHJE OPETTAJILLE


EDISTYMISEN SEURANTA, KURSSIN SEURANTA, RAPORTIT, HEATMAP, ANALYTIIKKAKAAVIOT


EDISTYMISEN SEURANTA

Edistymisen seuranta on lohko, jolla sekä opiskelija että opettaja voi seurata suorituksia opintojaksolla. Lohko on opintojaksokohtainen ja opiskelija näkee vain omat suorituksensa lohkosta. Opettaja näkee kaikkien opintojaksolla olevien suoritukset. Edistymisen seurantaan pitää määritellä mitkä aktiviteetit ovat seurannassa mukana. Voidaan laittaa kaikki aktiviteetit (tentit, tehtävät, keskustelut ym.) tai vain tietyt, esimerkiksi pelkät tentit. Edistymisen seuranta -lohkoja voi myös olla useampia ja niihin voidaan laittaa eri aktiviteetteja. Voit esimerkiksi tehdä yhden edistymisen seurannan tenteille ja toisen tehtäville. Opettaja pystyy edistymisen seurannalla nopeasti tekemään yleiskatsauksia opintojakson suorituksiin ja katsoa esimerkiksi milloin kaikki ovat palauttaneet yhden opintojakson tehtävän, jolloin voidaan siirtyä arviointiin (ei tarvitse katsella vähän väliä onko kaikki tehtävän palautukset tulleet).

 

Edistymisen seurantaan lisättäville aktiviteeteille pitää määritellä suoritusehdot. Ne arvot, joilla aktiviteetista saadaan se suoritusmerkintä edistymisen seurantaan. Ehtoja aktiviteetille voi asettaa erilaisia ja useita samanaikaisesti. Yleisin ja yksinkertaisin ehto on arvosanan saaminen aktiviteetista suoritusmerkintää varten. Opettaja voi myös laittaa aktiviteetin suoritusmerkinnäksi pelkästään aktiviteetin avaamisen, joka toimii hyvin esimerkiksi materiaaleissa, jotka avautuvat kolmannen osapuolen palveluun (pois Moodlesta). Numeraalisesti arvioitavissa aktiviteeteissa voi olla suorituksen ehdoksi merkittynä hyväksymisraja, joka on Arviointi -kohdassa merkitty läpäisemisraja aktiviteetille. Esimerkiksi 10 pisteen tentissä läpäisemisraja voi olla 5 pistettä ja alle tämän pisterajan aktiviteetti on automaattisesti hylätty, suoritusmerkintää ei myöskään tule.

 

Suoritusehdot aktiviteetille määritetään aktiviteetin asetuksista kohdasta opiskelijoiden edistyminen. Huomioitavaa on aina edistymisen seurantaa käyttävää opintojaksoa tehdessä, että ehdot kannattaa määritellä ja varmistaa etukäteen jokaiseen aktiviteettiin. Kun opintojakso alkaa ja opiskelijat alkavat suorittamaan aktiviteetteja menevät asetukset edistymisen osilta lukkoon aktiviteetin asetuksissa. Tämän lukon poistaminen johtaa arviointisuoritusten menettämiseen aktiviteetissa.

 

Jos edistymisen seuranta ei löydy lohkolistastasi, saattaa kurssin omissa asetuksissa olla suoritusten seuranta poissa päältä. Tämän pääsee tarkistamaan kohdasta asetukset -> muokkaa kurssiasetuksia -> suoritusten seuranta. Opintojaksolla ei siis toimi mitkään seurantalohkot ilman tätä asetusta.

 

 

 

Lohko näyttää oletuksena aina kaikki ne aktiviteetit seurannassa, joissa opiskelijoiden edistyminen on päällä. Aktiviteetin asetuksien kohdasta opiskelijoiden seuranta kohta suoritusten seuranta pitää olla muussa asennossa kuin "älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa":

Samasta kohdasta aktiviteetin asetuksissa määritellään myös suoritusehdot aktiviteetille, jossa seuranta on päällä. Tässä yllä olevassa kuvassa olemme tehtävä-aktiviteetissa ja tämän suoritusmerkinnän ehtoina voi olla aktiviteetin avaaminen, arvosana (jonka läpäisemisraja määriteltiin kohdassa arviointi asetuksissa) tai palautus. Voidaan myös laittaa deadline aktiviteetin suoritusmerkinnälle. Jos opiskelija ei saa suoritettua aktiviteettia hyväksytysti ennen aikarajaa saa tämä automaattisesti hylätyn aktiviteetista. Määritettävät suoritusehdot vaihtelevat aktiviteetin mukaan. Esimerkiksi keskustelu-aktiviteetissa voidaan määrittää suoritusehdoksi keskustelun avaaminen, postauksien määrä tai molemmat yllä mainittujen lisäksi. Suoristen seuranta voidaan myös asettaa niin, että opiskelija voi itse merkitä aktiviteetin suoritetuksi. Kun tämä asetus on päällä löytyy kurssisivulta aktiviteetin vierestä pieni laatikko, jota painamalla opiskelija voi lisätä suoritusmerkinnän aktiviteetista itselleen.

 

 

 

Pääset lisäämään lohkon opintojaksollesi asettamalla muokkaustilan päälle ja valitsemalla edistymisen seurannan lohkolistalta. Oletuksena edistymisen seuranta näyttää tältä opintojaksollasi:

Lohko siis näyttää todennäköisesti pelkästään sinisiä palkkeja opettajan näkymässä, sillä tämä ottaa myös opettajan suorituksen opintojaksolla huomioon. Sininen väri palkeissa tarkoittaa keskeneräistä tai palauttamatonta aktiviteettia, mutta näitä ei opettaja palautakaan itse niin tämä näkymä ei vielä tarjoa mitään konkreettista tietoa opintojaksosta paitsi sen, että ainakin viidessä eri aktiviteetissa on suoritusten seuranta aktivoituna. Värikoodaus toimii niin, että palkki on keltainen kun aktiviteetti odottaa arviointia, punainen kun aktiviteetin suoritusvaatimukset ovat suorituskertojen jälkeen epäonnistuneet ja vihreä kun aktiviteetti on ehtojen mukaan suoritettu.

 

 

 

Kun haluat määrittää seurattavat aktiviteetit edistymisen seurantaan, ne aktiviteetit mitä siis seurataan lohkon väripalkeissa, avaat muokkaustilassa lohkon hammasrattaan kuvasta asetukset (muokkaa edistymisen seuranta lohkoa -kohta). Lohkon asetuksissa näytä lisää -kohdasta painamalla saadaan näkyviin aktiviteettien valinnan. Mukaan luetut aktiviteetit kohdassa valitaan seuraako lohko automaattisesti kaikkia aktiviteetteja missä on opiskelijoiden suoritusten seuranta päällä vai vain tiettyjä näistä. Jos valitaan jälkimmäinen päästään valitsemaan tämän alapuolelta ne aktiviteetit, joita tämä edistymisen seurannan lohko seuraa. Voidaan siis jos halutaan tehdä erilliset seurannat eri aktiviteeteille niin valita tässä vain esimerkiksi ne tehtävät, lisätä toinen edistymisen seuranta ja valita tämän asetuksissa sitten eri aktiviteetit siihen seurattavaksi. Lohkon asetukset näyttävät tältä ja tässä on nyt valittuna vain väli- ja lopputentti tähän edistymisen seurantaan:

Lohkon asetuksien kohdassa vaihtoehtoinen otsikko voit nimetä tämän edistymisen seurannan eri nimellä, tämä vain tenttejä seuraava edistymisen seuranta voisi siis olla nimeltään vaikka tenttien seuranta. Kuvakkeet palkissa ja prosentit opiskelijalle voivat olla päällä tai pois miten haluaa.

 

 

 

Lohkon hyödyllisyys tulee esille opettajalle parhaiten siirtymällä lohkossa olevaan yleiskatsaukseen opiskelijoista. Tässä näkymässä näkee helposti milloin esimerkiksi opiskelija on suorittanut kaikki kurssit ja odottaa arvosanaa, opiskelija on palauttanut tehtäviä, jotka odottavat arviointia tai kaikki opiskelijat ovat palauttaneet ensimmäisen viikon tehtävän ja nyt voidaan siirtyä arvioimaan kaikki kerralla. Näkymä on tällainen opettajalle:

Tästä voidaan siis todeta, että esimerkiksi Olivia Opiskelijalla on kaksi odottavaa arviointia, yksi hylätty aktiviteetti ja kaksi hyväksyttyä. Siispä hänen suorituksensa on 40%. Toisaalla Kaksi Opiskelijalla ei ole yhtäkään suoritusta tai suoritusyritystä, joten hänellä on kaikki aktiviteetit sinisiä ja edistyminen 0%.

 

 

 

 


KURSSIN SEURANTA

Kurssin seuranta lohko on, kuten edistymisen seuranta, riippuvainen suoritusten seurannasta aktiviteetissa. Toimii siis vain opiskelijoiden edistymisen seurannan ollessa aktiivinen opintojaksolla ja aktiviteetissa. Kurssin seuranta ei kuitenkaan seuraa niin tarkasti opiskelijoiden suorituksia vaan pelkästään hyväksyttyjä suoritusmerkintöjä. Kurssin seurannan avulla voit valita tietyt seurattavat aktiviteetit, joista opiskelijat hakevat hyväksyttyä suoritusta. Oletuksena kurssin seurannan lohko näyttää seuraavalta:

Tästä kurssisuoritusten tila lohkosta nähdään, että kurssin suoritukselle on asetettu kriteeriksi yksi aktiviteetti, jota ei ole suoritettu koska tämä lohko kuten edistymisen seuranta seuraa myös opettajaa ja näyttää henkilökohtaiset suoritukset perusnäkymässään. Lisätietoja -kohdasta päästään karkeaan listaukseen asetetuista vaatimuksista ja näyttämällä kurssin raportin saadaan aikaiseksi koosteen opiskelijoiden suorituksista opintojaksolla:

 

Lohkon aktiviteettivaatimuksia voidaan muuttaa kurssiasetuksien kautta kohdasta kurssin suoritus. Täältä löytyvät välilehdet ehdoille, aktiviteettikohtaisille vaatimuksille ja yksittäisille aktiviteeteille. Ensimmäisessä eli ehtojen välilehdessä määritellään aktiviteetit, jotka ovat vaatimuksena suorittaa, mutta myös muita ehtoja kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

 

 

 

Toisessa ja kolmannessa välilehdessä voidaan määritellä kaikille samanlaisille aktiviteeteille tietyt ehdot tai yksittäin jokaiselle aktiviteetille omat ehdot. Tämä näkymä suoritusten seurannalle on sama kuin aktiviteettien omissa asetuksissa. Huomioitavaa on, että kurssin suorituksen asetukset lukkiutuvat kun ensimmäinen opiskelija on palauttanut tai tehnyt jonkin aktiviteetin opintojaksolla. Lukon poistaminen johtaa suoritusmerkintöjen nollautumiseen, joten asetukset kannattaa varmistaa ennen opintojakson alkamista.

 

 

 

 


RAPORTIT

Raportit ovat olleet Moodlen ominaisuus alusta alkaen. Opintojaksoille muodostuu lokitietoja jatkuvasti käynneistä ja toiminnasta. Näitä lokeja voidaan tarkastella raporttien kautta tarkemmin. Raporttien tärkeimmät ominaisuudet ovat loki ja ns. juuri nyt. Lokin avulla voidaan etsiä opiskelija-, kurssi-, aktiviteetti- tai päiväkohtaisesti tietoja Moodlesta. Voidaan esimerkiksi katsoa vaikka yhden opiskelijan kaikki toiminta Moodlessa tiettynä ajanjaksona tai kurssilla tapahtunut toiminta tenttipäivänä. Ja erilaisia yhdistelmiä näistä.

 

 

Raportti löytyy kurssiasetuksien kautta ja raportin alta löytyy useampia eri vaihtoehtoja:

 

Lokitiedoissa voidaan hakea lähes mitä vain tietoa opintojaksolta eri hakuyhdistelmillä; Jos halutaan hakea muulta opintojaksolta tietoja kuin millä ollaan painetaan kurssinimen oikealta puolelta näytä lisää.  Jos hakuvaihtoehtoihin ei valitse mitään on oletuksena kaikki kyseisen hakukriteerin valinnat valittuina (esimerkiksi jos opiskelijaa ei valitse osallistujalistalta, valiintuu kaikki osallistujat hakuun). Alla on esimerkkejä hakuyhdistelmistä, mitä lokitiedoilla voidaan suorittaa:

 

 

Osallistuja + Päivä -> Hae lokit = Opiskelijan tekemät toiminnot, aktiviteetit ja tapahtumat valittuna päivänä

 

Päivä + Tenttiaktiviteetti -> Hae lokit = Tenttiaktiviteetin toiminnot ym. kaikkien opiskelijoiden osalta opintojaksolta valittuna päivänä

 

Päivä + Tapahtuma (Luo) -> Hae lokit = Kaikkien opiskelijoiden valittuna päivänä luodut palautukset ja kommentit opintojaksolta

 

 

 

Raportissa lokitietojen alta löytyy juuri nyt. Tämä siis seuraa reaaliaikaisesti opintojakson lokitietoja ja päivittää näitä tiettyjen intervallien myötä. Näitä voi myös päivittää manuaalisesti päivittämällä sivua (F5-näppäin). Päivitykset voidaan myös pysäyttää painamalla "Pause live updates":

 

 

Yllä olevassa kuvassa näkyy, että aktiivisuutta on ollut järjestelmänvalvojan osalta ja alimpana ylläpito on tehnyt suoritusmerkinnän opiskelijalle, jonka nimi näkyy sarakkeessa affected user (Olivia Opiskelija). Tapahtuman nimestä näkee onko kyseessä ollut palautus, aktiviteetin avaus ym. Kuvaus kertoo tarkemmin mikä toiminto on ollut kyseessä. 

 

 

 

 


HEATMAP

Heatmap -lohko havainnollistaa värikartan avulla aktiivisuutta opintojaksolla. Lohko ilmaisee aktiviteettikohtaisesti kävijämäärät sekä erilliset kävijät. Mitä lämpimämpi väri, sitä enemmän aktiivisuutta aktiviteetissa on ollut. Tämän avulla voidaan esimerkiksi selvittää aktiviteettien hyödyllisyyttä opiskelijoille ja yleisesti aktiivisuutta aktiviteeteissa. Jos aktiviteetissa on käyty 600 kertaa 13 kävijän toimesta, on aktiviteetti ollut heille todennäköisesti hyödyllinen tai tarpeellinen. Total views kertoo koko opintojaksolla tapahtuneet klikit, yksi klikki tulee aina kun siirrytään sivulta toiselle opintojaksolla (tullaan opintojaksolle, siirrytään jonkin aktiviteetin sivulle kuten keskustelualueelle tai tehtävän palautukseen). Distinct user views kertoo kuinka monta eri käyttäjää on toteuttanut nämä klikit, tässä testiopintojaksossa on siis käynyt 52 eri käyttäjätiliä (opiskelijoita, opettajia ja hallinnoijia):

 

 

 

Kun lohkossa painetaan kohdasta Toggle heatmap saadaan esille värikartta aktiivisuuden jakaantumisesta opintojaksolla:

Silmän kuvan oikealla puolella on kaikki katselukerrat, hahmon oikealla taas erilliset käyttäjät. Aktiviteetissa 'Orientaatio 2' on siis käynyt viisi eri käyttäjää yhteensä 46 kertaa. Aktiivisin aktiviteetti on 'Orientaatio' 7 kävijällä ja 108 katselukerralla.

 

 

 

 


ANALYTIIKKAKAAVIOT

Analytiikkakaaviot on uusimpia Moodlen lohkoja, jolla voidaan visualisoida jo olemassaolevaa dataa opiskelijoista, heidän aktiivisuutta ja tuloksia Moodlessa. Voidaan siis havainnollistaa kaavioin tuloksia, näiden keskiarvoja ja jakaumia. Tämä lohko toimii siis hyvänä toiminnan mittarina opintojaksoille. Analytiikkalohkon tarkoituksena on toimia pääasiallisesti kurssin aikana, jolloin voidaan opiskelijoiden aktiivisuuden ja suoritusten perusteella tehdä muutoksia. Kurssin jälkeen toki dataa voidaan jalostaa eteenpäin seuraavia opintojaksoa ajatellen, seurata esimerkiksi oliko joku tehtävä vaikea kaikille, jäikö joku tehtävä tekemättä valtaosalla tms. Analytiikkalohko toimiikin parhaiten opintojaksoilla joiden mitta on kaksi jaksoa ja joissa on 6-12 seurattavaa aktiviteettia. Suoritusmittari (edistymisen tai kurssin seuranta), useita automaattisesti arvioitavia pienempiä tehtäviä ja analytiikkakaaviot yhdessä muodostavat parhaiten toimivan kokonaisuuden.

 

 

Analytiikkakaaviot lohko lisätään kuten muutkin lohkot; muokkaustilassa lohkoriville. Analytiikkakaavio tarjoaa useampaa eri graafia oletuksena riippuen mitä aktiviteettejä opintojaksolla on ja onko tässä opiskelijoita. Yleisimmät ovat arvosanakaavio, materiaalien palautukset, aktiivisten opiskelijoiden lukumäärä, eri aktiviteettien palautukset ja aktiivisuuden jakaantuminen. Tältä lohko näyttää oletuksena opintojaksolla:

 

 

 

 

Arvosanakaaviolla voidaan tarkastella arvioitavien aktiviteettien suorituksia. Jokainen aktiviteetti, jossa on numeraalinen arviointiskaala näkyy tällä kaaviolla hyvin. Jos kyseessä on hyväksytty-hylätty arviointimenetelmällä toimiva aktiviteetti ei kaavio piirrä mitään järkevää, sillä hyväksytty-hylätty on yksiselitteinen. Kun kaavioon lisätään aktiviteetti jossa on suorituksia, laskee tämä keskiarvot suorituksista ja esittää mihin puolet opiskelijoista sijoittuvat arvosana-asteikolla sekä keskiarvon kaikista suorituksista:

 

Yllä olevassa kaaviossa näkyy nyt viiden aktiviteetin arvioinnit (lueteltuna 0-4). Jokaisen aktiviteetin arvosanapylvästä klikkaamalla saadaan lisätietoja arvosanojen jakaumasta aktiviteetin osilta. Esimerkiksi viimeisessä aktiviteetissa jakauma on laidasta laitaan, arvosanoja on kaksi; toinen on 0 pistettä, toinen 100 jolloin sininen viiva kertoo keskiarvon ja sinisellä reunustettu laatikko kertoo vaihteluvälin. Toisaalla toisessa aktiviteetissa (toinen vasemmalta, numero 1) on arvosanojen jakauma ja keskiarvo 0. Tämä tarkoittaa että voi olla vain yksi opiskelija, joka on tehnyt tehtävän ja saanut 0 pistettä tai useampia, mutta kaikki ovat saaneet 0 pistettä.

 

 

 

Materiaalien avaukset kertoo opiskelijoiden avaamat aktiviteetit. Tällä pystytään seuraamaan avataanko kaikkia aktiviteetteja, ja onko joku aktiviteetti sellainen mitä opiskelijat eivät hyödynnä. Materiaalien avaukset muodostaa kaavion kaikista valituista opintojakson aktiviteeteista:

 

 

Aktiivisten opiskelijoiden lukumäärä muodostaa kaavion, joka visualisoi aktiiviset ajankohdat tietyllä tarkastelujaksolla opiskelija- ja klikkikohtaisesti. Klikkaamalla kaaviossa olevia pylväitä voidaan katsoa tarkemmin tietoja ajankohtana aktiivisena olleista opiskelijoista ja näiden tekemistä toiminnoista ajankohtana:

 

 

Palautukset (testikurssilla tehtävä- ja tenttipalautukset) kertoo kaavioin palautusten lukumäärät ja palauttajat. Tällä kaaviolla voidaan esimerkiksi nopeasti tarkastella ovatko kaikki opiskelijat tehneet tietyn aktiviteetin. Alla olevassa kuvassa tenttipalautuksien kaavio:

 

 

Parhain analytiikkakaavioiden ominaisuus tulee esille aktiivisuuden jakaantumisen kaaviossa. Tämä kaavio kertoo opiskelijakohtaisesti aktiivisuuden opintojaksolla ja mahdollisuuden pikaviestittää sähköpostitse opiskelijoille, jotka eivät ole olleet aktiivisia opintojaksolla viikkoon tai ollenkaan. Kaavioita on sekä käyntipäivien mukaan että aktiviteettiaktiivisuuden mukaan opintojakson alusta alkaen:

Opiskelijan nimen oikealla puolella oleva kolmio kertoo aktiivisuuden puutteesta. Keltainen kolmio ilmaantuu kun opiskelija on opintojaksolla, mutta ei ole avannut yhtäkään aktiviteettia. Punainen kolmio ilmaantuu kun opiskelija ei ole viikkoon ollut aktiivinen opintojaksolla. Kaavioiden alapuolella on mahdollisuus lähettää sähköpostiviesti kaikille niille opiskelijoille, joilla ei ole ollut aktiivisuutta viime aikoina (toinen näistä kolmioista nimen vieressä).

 

 

MOODLE TUKI:

tuki.moodle@samk.fi

SAMK HELPDESK

helpdesk@samk.fi

SAMK MOODLE

tietosuojaseloste